W programie płacowym zdefiniować można automaty księgujące listy płac, z dokładnością do kont zespołu 5. Po wygenerowaniu kolejnych list płac w każdym miesiącu należy uruchomić automat, który zaksięguje całą listę na poszczególne konta księgowe.

Po uruchomieniu automatu księgującego listę płac w module płacowym dane są od razu widoczne na kontach księgowych w module finansowym, bez potrzeby dodatkowych działań.

Posted in: Oprogramowanie finansowe