Dlaczego warto wybrać system S.AXON ?   Zintegrowany modułowy system usprawniający zarządzanie firmą w zakresie:
  • – finansów i księgowości 
  • – kadr i płac 
  • – jednolitego pliku kontrolnego JPK
  • – magazynu i środków trwałych
Cechy oprogramowania:
  • elastyczny i wydajny 
  • do prowadzenia pełnej księgowości 
  • obsługa umów stałych z firmami 
  • rozbudowane wydruki wspomagające zarządzanie 
  • pomoc techniczna 
  • aktualizowanie systemu i dostosowywanie do wymogów prawnych 
Oprogramowanie posiada mechanizm importu danych z plików zewnętrznych. Przy wdrożeniu oprogramowania S.AXON pozwala to na przepisanie podstawowych danych z dotychczas eksploatowanych systemów. Zapewniamy fachowe wdrożenie, oraz profesjonalną opiekę powdrożeniową (HOT LINE, zdalna pomoc, aktualizacje oprogramowania – szczegóły w zakładce Wsparcie techniczne).  

finanse i księgowość

Program finansowo księgowy S.AXON pozwala na prowadzenie księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, współpracuje z pozostałymi modułami systemu informatycznego S.AXON pozwalając na automatyczną dekretację.
Zobacz więcej

kadry i płace

Do skutecznego zarzą-dzania pracownikami przez-naczony jest program płacowy i kadrowy.
Zobacz więcej

magazyn i środki trwałe

System S.AXON do obsługi administracyjnej to rozwiązanie informatyczne wspierające zarządzanie magazynem i ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
Zobacz więcej