Program finansowo księgowy S.AXON pozwala na prowadzenie księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, współpracuje z pozostałymi modułami systemu informatycznego S.AXON pozwalając na automatyczną dekretację. Rozbudowane analizy finansowe umożliwiają właściwe zarządzanie firmą i oszczędzają czas pracowników, a funkcjonalne automaty księgowe zmniejszają ryzyko pomyłki w rozliczeniach. Dokumenty utworzone i zadekretowane w innych programach od razu widoczne są w programie finansowym i nie jest potrzebne żadne dodatkowe przekazanie do programu finansowego. Moduł finansowo księgowy umożliwia m.in.:
  • definiowanie planu kont w postaci drzewa (z wykorzystaniem słowników), możliwość pracy równoległej w więcej niż jednym roku obrachunkowym, Automatyczna dekretacja dokumentów księgowych wraz z 5-tkami 
  • na jednym dokumencie księgowym mogą być ujęte różne stawki VAT; 
  • ewidencję dokumentów kasy i banku, wydruk KP/KW,  
  • ewidencję PK, wraz z automatami księgowymi; 
  • ewidencję i drukowanie faktur sprzedaży i zakupu (także w powiązaniu z magazynem) 
  • ewidencję dokumentów kasy i banku z automatyczną dekretacją;  
  • eksport elektronicznych przelewów bankowych 
  • wydruk księgi głównej z uwzględnieniem dokumentów magazynowych, płacowych, amortyzacji środków trwałych; 
  • automatyczne przenoszenie BO z bilansu zamknięcia roku poprzedniego rozbudowany zestaw raportów