• Profesjonalne wdrożenie
 • Wsparcie techniczne
System S.AXON do obsługi administracyjnej to rozwiązanie informatyczne wspierające zarządzanie magazynem i ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Intuicyjność i prostota obsługi są doceniane przez użytkowników, a zwłaszcza możliwość prowadzenia kilku magazynów równocześnie i niezależnie. Magazynów może być dowolna ilość, niezależnie od ilości wykupionych licencji. Zadekretowane dokumenty widoczne są w programie finansowym bez konieczności dodatkowego przetwarzania. Magazyn
 • ewidencja ilościowo-wartościowa obrotów magazynu 
 • wycena rozchodów według ceny stałej, średniej, LIFO, FIFO; 
 • ewidencja i drukowanie faktur sprzedaży i zakupu; 
 • automatyczne tworzenie WZ, PZ; 
 • automatyczna dekretacja dokumentów na konta księgowe; 
 • wydruk zestawień; 
 • inwentaryzację
Dla ułatwienia procesu wdrożenia oferujemy możliwość importu indeksów towarowych z dotychczas użytkowanych programów. Środki Trwałe
 • ewidencja dokumentów przychodowych, rozchodowych i amortyzacji środków trwałych; 
 • automatyczne wyliczanie amortyzacji; 
 • automatyczna dekretacja; 
 • wydruk zestawień; 
 • inwentaryzacja