System S.AXON do przychodni to profesjonalne oprogramowanie wspomagające pracę lekarzy i pielęgniarek w POZ i NZOZ, oraz rozliczenia z NFZ. W systemie główny nacisk położony jest na pacjenta – na łatwą obsługę jego historii choroby, zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej (wydruki). System obsługuje następujące zakresy funkcjonalności: Moduł Rejestracja umożliwia:
 • zarządzanie deklaracjami
 • zarządzanie ruchem chorych z dokładnością do dnia i godziny
 • obsługa list zapisanych pacjentów
 • wprowadzanie pacjenta do bazy
 • przypisanie pacjentowi określonego typu wizyty (refundowane, prywatne, pakiety medyczne),
 • grupowe sprawdzanie uprawnień e-WUŚ
 • komunikacja z pacjentem – SMS, e-mail
 • rozbudowany zestaw wydruków
Moduł Rejestracja współpracuje z serwisem internetowym, gdzie pokazane jest aktualne obciążenie lekarzy i pielęgniarek. Moduł Rejestracja został zintegrowany z funkcjonalnościami oferowanymi przez portal ZnanyLekarz.pl Gabinet lekarski, diagnostyczny i zabiegowy umożliwia:
 • rejestrację wizyty w gabinecie
 • dostosowanie do różnych specjalności medycznych
 • tworzenie elektronicznej dokumentacji historii choroby pacjentów,
 • wprowadzanie danych medycznych wg Klasyfikacji Chorób ICD-10, Klasyfikacji procedur Medycznych ICD-9,
 • JGP dla AOS
 • sprawdzanie na bieżąco poprawności danych dla rozliczenia z NFZ,
 • przechowywanie danych graficznych (DICOM, jpg, bmp)
 • przechowywanie danych w PDF
 • skanowanie dokumentów
 • import dokumentów
 • wystawianie zleceń oraz dostęp do wyników natychmiast po ich wprowadzeniu,
 • zdefiniowanie domyślnego zestawu zlecanych w gabinecie badań laboratoryjnych, skierowania do szpitala i specjalisty,
 • przypisanie numerów recept do lekarza
 • wydruk recepty i e-recepty,
 • wybór leków ze słownika leków refundowanych MZ
 • wystawianie zwolnień lekarskich (L4), e-zwolnienia,
 • rozliczanie pacjentów prywatnych,
 • rozliczanie umów z firmami,
 • elektroniczne podpisanie wizyty
 • wydruk raportów i zestawień
 • współpraca z drukarką fiskalną (wydruk paragonów)
 • wystawianie faktur
Pharmindex

Bazę leków do systemu S.AXON dostarcza Pharmindex

Rozbudowane statystyki umożliwiają precyzyjną analizę zrealizowanych usług prywatnych oraz rozliczenie firm kierujących. Laboratorium umożliwia:
 • rejestrację w laboratorium,
 • definicję możliwych badań laboratoryjnych,
 • rejestrację pobranych próbek,
 • eksport zleceń do laboratorium zewnętrznego w standardzie HL7 i import wyników badań,
 • autoryzację wyników i automatyczne ich przekazanie do historii choroby pacjenta, wydruk wyników dla pacjenta oraz zbiorczy wydruk dzienny,
 • wydruk raportów i zestawień
Komunikacja z NFZ umożliwia:
 • rozliczenia z NFZ,
 • pobranie wykazu błędów z portalu,
 • bezpośrednie przejście z wydruku wykazu błędów do zakwestionowanej przez NFZ wizyty pacjenta
Moduł Sprzedaż/Prowizje
 • rozliczanie z personelem medycznym kwotowe, procentowe
 • proste definiowanie i rozliczanie umów z firmami zewnętrznymi
Moduły Rejestracja, Gabinet Lekarski i Gabinet Zabiegowy/Diagnostyczny dostępne są także w wersji zdalnej, komunikującej się z bazą danych przez Internet. Ergonomia pracy
 • Lekarz ma dostęp do całej kartoteki medycznej pacjenta.
 • W programie S.AXON dostępnych jest szereg filtrów danych, które pozwalają wyświetlić tylko niezbędne informacje.
 • Możliwość zdefiniowania szablonów opisów wizyty znacznie skraca wprowadzanie danych i umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej.
 • Rozbudowane statystyki umożliwiają precyzyjną analizę zrealizowanych usług prywatnych oraz rozliczenie firm kierujących
 • Komunikacja z pacjentem – SMS lub e-mail
 • Zapewniamy fachowe wdrożenie sytemu – szczegóły w zakładce Wsparcie techniczne