• Profesjonalne wdrożenie
 • Wsparcie Techniczne
Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą zasobów mieszkaniowych, wszechstronne rozliczenia z lokatorami oraz obsługę członków spółdzielni zapewniają moduły czynszowe. To wszechstronny i uniwersalny program do obsługi lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżaw i reklam. System czynszowy umożliwia:
 • definiowanie infrastruktury w postaci rozwijalnego drzewa, 
 • opis lokalu, 
 • tworzenie historii zmian zasiedleń lokalu, 
 • import danych, 
 • ewidencję zasobów,  
 • przydzielenie jednemu najemcy kilku lokali 
 • zdefiniowanie zasad naliczeń czynszowych 
 • określenie dowolnej ilości składników czynszowych 
 • seryjne naliczanie opłat czynszowych 
 • zdefiniowanie wspólnot mieszkaniowych 
 • rozliczanie mediów wg różnych kryteriów  
 • wystawianie faktur VAT 
 • wystawianie korekt faktur 
 • automatyczną dekretację do programu finansowego 
 • korespondencję seryjną 
 • wydruki  
 • obsługę rozrachunków z lokatorami 
 • nadzór nad działaniami windykacyjnymi 
 • obsługę windykacji z dokładnością do sprawy sądowej 
 • automatyczny import wpłat przekazanych z banku elektronicznie 
 • grupowe i indywidualne naliczanie odsetek od zaległości czynszowych  
 • ewidencję członków spółdzielni 
 • nadzór nad wpłaconymi wkładami budowlanymi i mieszkaniowymi 
 • nadzór nad udziałami członkowskimi 
 • tworzenie historii zmian członkowskich wraz ze statusem prawnym 
 • automatyczne umarzanie wkładów w cyklu miesięcznym lub rocznym prowadzenie kartoteki dokumentów 
 • wprowadzanie waloryzacji, przekształceń własnościowych 
 • ewidencję dokumentów i korespondencji z członkami spółdzielni