• Wsparcie Techniczne
Internetowa usługa e-lokator / e-czynsze pozwala lokatorom na samodzielny wgląd we własne sprawy czynszowe za pośrednictwem Internetu. Instalacja e-czynsze :
  • szczegółowy wykaz składników opłat za lokal 
  • informacje o wysokości naliczonych odsetek 
  • dane o aktualnym saldzie księgowym 
  • możliwość analizy własnych wpłat i zobowiązań 
  • informacje o statusie własnościowym lokalu 
  • informacje o wkładach (budowlanym lub mieszkaniowym)