System S.AXON umożliwia kompleksową informatyzację szpitala i wspiera procesy zarządzania szpitalem. Pozwala na zastąpienie dokumentacji papierowej elektroniczną dokumentacją medyczną, co pozwala jednostkom funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Usprawnia funkcjonowanie szpitala dzięki zintegrowaniu zagadnień administracyjnych oraz medycznych. Szczególny nacisk został położony na takie wprowadzanie danych o chorobie pacjenta, aby potem rozliczyć jego hospitalizację z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

Izba przyjęć umożliwiają:

 • ewidencję przyjęć do szpitala, odmów przyjęcia, obsługę listy oczekujących; wprowadzanie danych o wykonanych procedurach – według klasyfikacji procedur medycznych ICD-9, 
 • opis choroby zasadniczej i współistniejących – według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, 
 • wprowadzanie danych o wykonanych świadczeniach – rozliczenia z NFZ, 
 • wgląd w dotychczasową historię choroby pacjenta, 
 • grupowa obsługa systemu e-WUŚ, 
 • rozbudowany zestaw wydruków , 

Dane medyczne pacjenta można rozszerzyć o dodatkowe zakładki z polami zależnymi od specyfiki szpitala

Oddział szpitalny umożliwiaja:

 • dostosowanie do pracy z określoną specjalnością medyczną, 
 • określenie pobytu pacjenta z dokładnością do łóżka, 
 • obsługę ruchu pacjentów na oddziale, 
 • elektroniczna dokumentacja, 
 • rozpoznanie wg ICD-10, 
 • wprowadzanie danych o wykonanych procedurach medycznych ICD-9,
 • wprowadzanie danych o wykonanych świadczeniach (jednorodne grupy pacjentów – JGP), 
 • wgląd w historię pobytów pacjenta, 
 • ewidencję leków podanych pacjentowi, 
 • elektroniczne podpisywanie historii choroby pacjenta,
 • rozbudowany zestaw raportów,

Laboratorium umożliwiaja:

 • ewidencję wykonanych badań laboratoryjnych,
 • eksport zleceń do zewnętrznego laboratorium,
 • import wyników badań w standardzie HL7, 
 • autoryzację wyników i automatyczne ich przekazanie do rekordu medycznego pacjenta, 

Pielęgniarka oddziałowa :

 • ewidencję działań wykonanych na rzecz pacjentów przez pielęgniarki, dostosowanie do pracy z określoną specjalnością medyczną,
 • ewidencja zrealizowanych zleceń lekarskich,
 • ewidencja podanych leków,
 • szybkie wprowadzanie danych dla wielu pacjentów,
 • drukowanie, 

Apteka szpitalna i Apteczki oddziałowe umożliwiają :

 • ewidencję przychodów i rozchodów leków,
 • możliwość prowadzenia ewidencji leków na pacjenta,
 • współpracę z bazą leków BAZYL oraz bazą leków Pharmindex,
 • budowę receptariuszy, 
 • przekazywanie leków do apteczek oddziałowych i automatyzację realizacji zamówień na leki z apteczek, 
 • definiowanie preparatów wykonywanych bezpośrednio w aptece szpitalnej i rejestrację ich wykonania, 
 • import dokumentów PZ z dyskietek dostarczanych z hurtowni, 
 • automatyczne dekretowanie do programu finansowego, 
 • drukowanie dokumentów oraz zestawień 
Pharmindex

Bazę leków do systemu S.AXON dostarcza Pharmindex

Statystyka medyczna pozwala na analizę statystyczną działalności szpitala, w tym generowanie sprawozdań dla Ministerstwa Zdrowia

Komunikacja z NFZ :

 • rozliczenia z NFZ za pomocą otwartego formatu danych XML, 
 • pobranie wykazu błędów z portalu,
 • automatyczne pobranie do analizy zakwestionowanej wizyty/pobytu