Wszystkie programy S.AXON korzystają ze wspólnej bazy danych. To tam zapisywane są wszystkie wprowadzone do modułów informacje.

Łącząc się z bazą danych, każdy program „widzi” dane wprowadzone w innych modułach. Przykładowo zarejestrowanie pacjenta do lekarza na dany dzień w module Rejestracja, powoduje, że lekarz w module Gabinet może „pobrać” zapisanego pacjenta do realizacji wizyty.

Posted in: Oprogramowanie