W wersji demonstracyjnej do pobrania ze strony internetowej ustawione jest domyślny login i hasło. Przy rozpoczęciu pracy z programem zachęcamy użytkowników do zmiany hasła.

W programie S.AXON Administrator możesz utworzyć oddzielnych użytkowników, którym nadasz specyficzne uprawnienia oraz loginy i hasła.

Jeśli z jakiegoś powodu musimy zainstalować od nowa bazę i/lub serwer bazy danych (na tym samym lub innym komputerze) hasło do bazy zostanie zresetowane do domyślnego.

Posted in: Oprogramowanie czynszowe