Tak. W programie dostępna jest funkcjonanlność weryfikacji podatnika VAT na podstawie wprowadzonego numeru NIP.

Dodatkowo program pobiera dane kontrahenta z rejestru REGON umożliwiając weryfikację poprawności danych podanych na fakturze.

Posted in: Oprogramowanie finansowe