Wszystkie dane wpisywane do programów S.AXON znajdują się wyłącznie na komputerze klienta. Nie przechowujemy żadnych danych klientów. W związku z czym nie ma możliwości, by dane klientów „pomieszały się” z danymi innych klientów.

Posted in: Oprogramowanie czynszowe