Tak. System umożliwia przypisanie odpowiednich kont księgowych do poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych. Na tej podstawie program wygeneruje sprawozdanie w obowiązującym schemacie XML. Do sprawozdania można dołączyć informacje dodatkowe.

Program pozwala na podpisanie pliku sprawozdań finansowych podpisem kwalifikowanym oraz wysyłkę do KRS.

Posted in: Oprogramowanie finansowe