Tak. Wprowadzone ręcznie dekrety można usunąć lub poprawić, dopóki dokument nie zostanie zaakceptowany lub miesiąc zamknięty.

Nie dotyczy to dekretów automatycznych. Program pozwala na usunięcie całej dekretacji danego dokumentu, a następnie wprowadzenie potrzebnych dekretów ręcznie.

W przypadku zmiany zasad księgowania należy najpierw zmienić automat, a potem uruchomić automatyczną opcję Dekretuj dokument. Wtedy program automatycznie wykona dekretację całego dokumentu od początku.

W dokumentach księgowanych automatycznie można dopisać pojedyncze pozycje dekretacji.

Posted in: Oprogramowanie finansowe