Programy S.AXON posiadają mechanizm importu podstawowych danych z dotychczas użytkowanych systemów.

Zakres możliwych do zaimportowania danych zależy w dużej mierze od formatu danych możliwych do wyeksportowania z poprzedniego programu.

W razie potrzeby można zaimportować niektóre dane z pliku XML wysyłanego do NFZ.

Posted in: Oprogramowanie