Wszystkie wydruki w systemie są edytowalne, czyli można je dostosować do własnych potrzeb. Wprowadzone zmiany można zapisać.

Dodatkowo w wydrukach zawiadomień dostępne są pola do ręcznego wprowadzenia treści zawiadomienia, bez konieczności wprowadzania zmian w wydruku.

Posted in: Oprogramowanie czynszowe