Ilość osób korzystających równocześnie z programu jest ograniczona wyłącznie ilością posiadanych licencji danego modułu.

Posted in: Oprogramowanie