W systemie S.AXON można wystawić zwolnienie, gdzie program automatycznie uzupełni informacje o pacjencie.

Po wprowadzeniu ilości dni zwolnienia i po jego automatycznym podpisaniu z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego system przekazuje e-ZLA elektronicznie do ZUS.

Posted in: Oprogramowanie medyczne