W rozrachunkach z lokatorami możesz zarejestrować dowolną ilość spraw sądowych dotyczących konkretnych zaległości. W wykazie zaległości widoczne są wszystkie zarejestrowane postępowania sądowe od wniosku do sądu poprzez wyrok aż do postępowania komorniczego.

Wpłaty od lokatora lub komornika możesz zarejestrować również na konkretny wyrok sądowy.

Posted in: Oprogramowanie czynszowe