Program Finansowo – Księgowy S.AXON tworzy oddzielny plan kont dla każdego roku obrachunkowego. Pozwala to na dodawanie nowych i usuwanie zbędnych kont w każdym roku oddzielnie.

Oznacza to, że możesz mieć odmienny plan kont w każdym roku działalności.

Posted in: Oprogramowanie finansowe