Program S.AXON Zarządca zawiera dane dotyczące infrastruktury (wykaz lokali i zasiedleń), składników naliczeń czynszu, wpłat lokatorów, windykacji i spraw sądowych oraz rejestry finansowe niezbędne do rozliczania wspólnoty/ spółdzielni. Szczegółowy opis funkcji dostępnych  w programie znajduje się w Instrukcji obsługi – do pobrania z naszej strony internetowej.

Posted in: Oprogramowanie czynszowe