Program S.AXON Zarządca zawiera

  • dane dotyczące infrastruktury (wykaz lokali i zasiedleń),
  • składników naliczeń czynszu,
  • wpłat lokatorów,
  • windykacji i spraw sądowych
  • oraz rejestry finansowe niezbędne do rozliczania wspólnoty/ spółdzielni.

Szczegółowy opis funkcji dostępnych  w programie znajduje się w Instrukcji obsługi – do pobrania z naszej strony internetowej.

Posted in: Oprogramowanie czynszowe